Звіт з управління: євроінтеграційний аспект та антикризова практика

Формування прозорого бізнес-середовища — основне завдання компаній на шляху до Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року. Одним із методів такого формування є сприяння підзвітності компаній суспільству в цілому та ключовим групам стейкхолдерів зокрема, а інструментом — корпоративна нефінансова звітність (зі сталого розвитку,  з корпоративної соціальної екологічної відповідальності, звіт з управління) та її незалежна верифікація аудиторами. Розкриття через нефінансову звітність додаткових екологічних, соціальних чи управлінських критеріїв, їх підтвердження під час аудиту дає змогу суттєво підвищити рівень задоволеності інформаційних запитів  стейкхолдерів щодо підзвітності їм компаній. Про особливості формування звіту з управління під впливом євроінтеграційних процесів та кризових явищ, спричинених поширенням коронавірусної інфекції у світі, — далі.

Стаття відкрита для передплатників