Облікова політика — 2020. Типові помилки при складанні

Незалежно від того, за якими стандартами готує свою фінансову звітність компанія — національними чи міжнародними — облікова політика визначається як сукупність конкретних принципів, основ, домовленостей, правил та практик, що їх підприємство застосовує при складанні та поданні фінансової звітності (п. 5 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», ст. 1 Закону про бухоблік1, П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»).

Стаття відкрита для передплатників