Податок на прибуток в МСФЗ-звітності. Розрахунок, відображення та зміни

Відображення у фінансовій звітності та розкриття інформації, що стосується порядку визначення витрат з податку на прибуток та розрахунку відстрочених податків, регулюють положення МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток». При цьому головною проблемою, пов’язаною з податковими різницями, є те, що вони часто призводять до виникнення різних сум податку на прибуток у податковій декларації та витрат з податку на прибуток у звіті про фінансові результати. Найчастіше причинами цього є те, що:

Стаття відкрита для передплатників