Ф’ючерс — прибуток з майбутнього

Відповідаємо на актуальні запитання:

 1. Що таке ф’ючерс? Де ними торгують?
 2. Що таке ф’ючерсний контракт? Які основні типи таких контрактів сьогодні використовують біржі?
 3. Як зробити успішними операції з ф’ючерсними контрактами?
 4. Якими є переваги ф’ючерсної торгівлі?

Ф’ючерси та ф’ючерсні контракти є одним з біржових інструментів, який використовують як засіб для страхування від ринкового ризику, що уможливлює отримання прибутку. Попри певну «молодість» для українських реалій, наразі ринок ф’ючерсів став повноправним сегментом вітчизняного фінансового ринку.

Сутність ф’ючерсів

Ф’ючерс (від англ. futures — майбутнє) — це домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або цінних паперів у майбутньому, з фіксацією вартості на момент укладання угоди. Основною метою застосування цього фінансового інструменту є зниження ризиків, пов’язаних із коливанням цін, а також гарантування постачання товару (продукції) за ціною, визначеною наперед. При цьому такі угоди, на відміну від угод на реальний товар (продукцію), не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти його у визначений у контракті строк, а передбачають купівлю і продаж прав на товар.

Учасниками ф’ючерсу є дві сторони — покупець і продавець. При цьому покупець бере на себе зобов’язання здійснити купівлю, а продавець — провести продаж у заздалегідь визначений строк. Ці зобов’язання визначають найменування активу, його розмір, строк ф’ючерсу і ціну, встановлену на момент угоди. Зазвичай ф’ючерси використовують як для уникнення ризику, так і для отримання доходів із високим відсотком ризику.

Ф’ючерсами торгують і на товарних, і на валютних біржах. Учасниками ф’ючерсної торгівлі є:

 • брокери, які укладають угоди на біржі як за свої кошти, так і за кошти клієнтів (інвесторів);
 • розрахункова фірма, яка виступає посередником у фінансових взаєминах між біржею і ф’ючерсними торговцями та гарантує внесення заставних коштів і виконання угод, а також здійснює розрахункове обслуговування брокерів і клієнтів;
 • клієнт, який торгує за свої кошти при посередництві брокера.

Ф’ючерсні ринки є, власне, вдосконаленою формою так званих строкових ринків, які діють вже давно. Момент здійснення строкової операції та момент виконання зобов’язань істотно розірвані в часі. Інакше кажучи, виконання (наприклад, постачання валюти) відбувається через певний строк у заздалегідь визначену майбутню дату, але на умовах (за курсом, ставкою тощо), що їх визначають у момент укладення угоди. Предметом строкових угод можуть бути найрізноманітніші товари (продукція) чи послуги.

Види ф’ючерсів

На сучасному фінансовому ринку ф’ючерси застосовують до операцій купівлі / продажу товарів, валюти, цінних паперів, індексів та інших зобов’язань.

Товарні ф’ючерси

Такі ф’ючерси базуються на купівлі-продажу різних товарів, найбільш популярні з яких — сільськогосподарська продукція, металургія, сировина.

Фінансові ф’ючерси

Базуються на специфічних фінансових інструментах, таких, як короткострокові та довгострокові казначейські зобов’язання, депозити, валюта та індексні показники фондових бірж. Розрізняють фінансові ф’ючерси з конкретною і абстрактною базами. Фінансові ф’ючерси з конкретною базою засновані на реальних об’єктах торгівлі. До них належать валютні ф’ючерси і процентні ф’ючерси.

Фінансові ф’ючерси виконують дві основні функції: дають можливість інвесторам застрахуватися від ризику, пов’язаного з несприятливими змінами процентних ставок або курсів валют і цінних паперів на ринку, а біржовим гравцям — отримувати з цього прибуток.

Валютний ф’ючерс

Це договірне зобов’язання на майбутній обмін певної кількості однієї валюти на іншу за заздалегідь визначеним курсом. На ф’ючерсних біржах світу зазвичай використовують пряме котирування курсів валют, при якому зазначають кількість національної валюти, потрібну для купівлі одиниці іноземної валюти. Ціну купівлі валютного ф’ючерсного контракту визначають, головним чином, форвардним курсом базисної валюти. При торгівлі валютними ф’ючерсами важливо передбачити зміну курсу базисної валюти в майбутньому і постійно стежити за зміною курсу протягом усього строку дії ф’ючерсу, а вловивши небажану тенденцію, своєчасно позбутися контракту.

Процентний ф’ючерс

Це договірне зобов’язання купити чи продати процентний інструмент із визначеними в контракті термінами і процентною ставкою за заздалегідь узгодженим курсом (ставкою) в певну майбутню дату.

Схема

Процентні ф’ючерси є реальним інструментом страхування ризику зміни процентних ставок. До їхньої появи не існувало скільки-небудь ефективного строкового ринку процентних фінансових інструментів (на відміну від строкового валютного ринку), а отже, ризики зміни процентних ставок не могли бути розподілені (перекладені) на інших учасників ринку, тобто мінімізовані й застраховані.

Ф’ючерсні контракти

Ф’ючерсний контракт — це документ, що визначає права та обов’язки на отримання або передання майна (включаючи гроші, валютні цінності та цінні папери) або інформації із зазначенням порядку такого отримання (передання). При цьому сам ф’ючерсний контракт не є цінним папером. Це стандартний договір на постачання товару (продукції) в майбутньому за ціною, визначеною сторонами при здійсненні угоди. Обов’язковим компонентом ф’ючерсного контракту є його специфікація, що повністю характеризує цей ф’ючерсний контракт.

Схема

На сьогодні біржі використовують в основному два типи ф’ючерсних контрактів.

Постачальні ф’ючерсні контракти

Після закінчення останнього дня торгівлі за такими контрактами і настання дати їх виконання за всіма позиціями відбувається перехід активу від продавця до покупця, а отже, коштів від покупця до продавця. Існують постачальні ф’ючерсні контракти на товари (нафтопродукти, сільгосппродукція, продукти харчування тощо) і на фінансові активи (облігації, акції тощо).

Розрахункові ф’ючерсні контракти

Після закінчення останнього дня торгівлі за розрахунковим контрактом і настанням дати виконання контракту за всіма відкритими позиціями доставлення продукції не виконується — діє лише грошовий розрахунок. Це більш спекулятивний інструмент, оскільки різниця між ціною на момент відкриття та закриття угоди є прибутком (або збитком) трейдера.

Зазначимо, що істотною відмінністю і перевагою ф’ючерсного контракту є те, що його виконання гарантує розрахункова палата біржі. Таким чином, клієнти-інвестори, укладаючи контракт,  можуть не  з’ясовувати фінансове становище свого партнера.

Особа, яка бере на себе зобов’язання поставити актив, займає коротку позицію, тобто продає контракт. Особа, яка зобов’язується прийняти актив, займає довгу позицію, тобто купує контракт. Після того, як на біржі укладено ф’ючерсний контракт, його реєструють, і з цього моменту продавець і покупець матимуть справу тільки з біржею. Інакше кажучи, стороною контракту для кожного контрагента стає розрахункова палата біржі, тобто для покупця палата виступає продавцем, а для продавця — покупцем. Якщо учасник контракту бажає здійснити або прийняти постачання, то він не ліквідує свою позицію до дня постачання і в установленому порядку інформує палату про готовність виконати свої контрактні зобов’язання.

Торгівля ф’ючерсними контрактами

Сторони, що укладають ф’ючерсний контракт, вносять депозитну маржу, яка має бути використана як гарант виконання угоди. Якщо контракт буде зірвано з вини однієї зі сторін, внесена раніше сума виплачується як компенсація за втрату прибутку або за збитки, завдані в результаті зриву контракту.

Варто зазначити, що ф’ючерсні контракти можуть бути використані не тільки для хеджування ризиків, а і як ліквідний актив. Їх можна перепродувати без будь-яких обмежень за кількістю аж до моменту завершення строку дії. При цьому спекулятивні дії жодним чином не впливають на сутність контракту, адже його специфікація залишається незмінною, що підвищує ліквідність цього активу.

Сама процедура торгівлі ф’ючерсними контрактами доволі проста. Брокер оголошує назву ф’ючерсного контракту, який торгують, місяць постачання, котирувальну ціну контракту на попередніх торгах, час закінчення торгів цим контрактом тощо. Заявки на продаж за найнижчими цінами і заявки на купівлю за найвищими цінами відображають на інформаційному табло в залі біржі. Після закінчення торговельної сесії для кожного виду і місяця виконання контракту визначають котирувальні ціни (ціни закриття).

Утім, шляхом комбінування різних ф’ючерсних контрактів неможливо отримати багато різних стратегій заробітку на біржі. Фактично одна єдина стратегія для фінансових ф’ючерсів, що її використовують на практиці, — це ф’ючерсний спред. Його сутність полягає в одночасному відкритті довгої та короткої ф’ючерсної позиції з різними датами постачання. За допомогою ф’ючерсного спреду інвестор сподівається отримати прибуток у разі сприятливої для нього зміні різниць ф’ючерсних цін укладених контрактів і застрахуватися від великих збитків у разі загального несприятливого руху ф’ючерсних цін.

Маржа і фінансовий результат ф’ючерсів

Якщо метою є заробіток на спекуляціях із ф’ючерсними контрактами, то щоб такі операції були успішними, важливо відстежувати щоденні зміни ліквідності придбаних / проданих активів. Для розрахунку прибутковості угод використовують показник варіаційної маржі. Його обчислюють з різниці ціни в різні дні з урахуванням контрактів, що беруть участь у фінансових операціях.

Регулярний прорахунок варіаційної маржі дає можливість своєчасно визначити момент для реалізації раніше куплених ф’ючерсів.

Стандартна формула розрахунку є такою:

Варіаційна маржа = (Pn – Pn-1) · N,

де Pn — ціна ф’ючерсу на поточну дату (n), у валюті контракту;

Pn-1 — ціна ф’ючерсу на момент завершення попереднього дня (n-1), у валюті контракту;

N — сумарна кількість контрактів, у штуках.

Показник обчислюють наприкінці кожного торговельного дня, що дає можливість побачити динаміку змін отримання прибутку або збитку від торгівлі ф’ючерсами на біржі. За поточним значенням варіаційної маржі трейдер визначає потребу продажу контрактів або можливість подальшого очікування більш вигідного моменту для угоди.

Переваги ф’ючерсів

Робота з ф’ючерсами вигідна як трейдерам, так і реальним продавцям товарів. Крім того, постійне відстежування стану ф’ючерсної торгівлі допомагає розібратися в економічній ситуації в країні та світі.

Переваги ф’ючерсної торгівлі
 1. Ф’ючерсні контракти зменшують ризики. Вони гарантують те, що продавець продасть товар, а покупець отримає його.
 2. Ф’ючерс можна перепродати. Якщо одна сторона передумала виконувати умови угоди, вона має можливість перепродати своє право третій особі.
 3. Це хороший торговельний інструмент для прибутку. Цим користуються інвестори, які хочуть диверсифікувати портфель активів.
 4. Зазвичай невисока комісія. Вона нижча, ніж в операціях з акціями, що дає більше чистого доходу.
 5. Висока ліквідність. За потреби активи легко перепродати за хорошою ставкою.

Отже, ф’ючерс, ф’ючерсна торгівля в цілому — це важливий економічний орієнтир для суб’єктів господарювання, особливо для тих, які мають експортне направлення. Наприклад, фінансові звіти торговельних бірж часто містять інформацію про ф’ючерсні контракти на золото та нафту — індикатори стану глобальної економіки. Саме динаміка цін на золото та нафту сьогодні все ще визначає розвиток світових ринків.