Управління на основі грошового потоку: за і проти

Деякі українські компанії як основу своєї управлінської звітності, аналізу й планування використовують звіт про рух грошових коштів. Цим звітом або його концептуальною ідеєю послуговуються також для аналізу й планування інвестицій. В одній із компаній автору довелося побачити звіт із доволі складною структурою, більше схожий на P&L (звіт про прибутки та збитки), на основі якого непрямим методом складали P&L і баланс. Це була цікава модель. Дивно, але вона працювала стабільно і виконувала ті функції, які перед нею ставили управлінці. Проте своїм існуванням ця модель унеможливлювала ведення якісної аналітики.

Стаття відкрита для передплатників