Розробка управлінських рішень зі зростання доходів та оптимізації витрат

Щороку керівники компаній стикаються з управлінською дилемою: як забезпечити приріст маржинального прибутку, який би випереджав приріст постійних витрат. Фінансисти компаній також мають непросте завдання, а саме: як економічно обґрунтувати реалістичність очікуваного зростання доходів та розрахувати для них оптимальний рівень витрат компанії. Всі економіко-математичні формули розрахунків бюджету достатньо прості. Якщо компанія веде управлінський облік, а менеджмент розуміє свій вплив на структуру доходів та враховує зовнішні ключові фактори, то розрахунки мають відбуватися без ускладнень.

Стаття відкрита для передплатників