Фізособи, отримайте дивіденди! Нюанси оформлення та оподаткування

З метою бухгалтерського обліку дивідендами вважають частину чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»). У сфері оподаткування під дивідендами мають на увазі платіж, що його здійснює юридична особа у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 ПКУ).

Стаття відкрита для передплатників