Ризикорієнтований підхід у внутрішньому аудиті. Особливості застосування та результати

Управління ризиками має важливе значення для підтримання дієвої системи внутрішнього контролю кожної компанії. Менеджмент організації несе відповідальність за ідентифікацію ризиків та управління ними під час провадження діяльності. Водночас роль внутрішнього аудиту полягає в засвідченні факту належного управління ризиками. З цією метою аудитори використовують ризикоорієнтований підхід до проведення внутрішнього аудиту

Стаття відкрита для передплатників