Резерв відпусток. Топ актуальних запитань

Ідея створення забезпечення виплат відпусток (інакше кажучи, резерву відпусток) полягає у відшкодуванні майбутніх операційних витрат. Адже внаслідок минулих подій у підприємства виникають зобов’язання перед працівниками, погашення яких ймовірно спричинить зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди (п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Стаття відкрита для передплатників