Договірні зобов’язання. Карантин як форс-мажор

Перш ніж розглянути наслідки заборон і обмежень для суб’єктів договірних відносин усіх форм власності, нагадаємо основні положення стосовно форс-мажору, або як його ще визначає українське законодавство — обставин непереборної сили. Форс-мажор означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов’язання.

Стаття відкрита для передплатників