Фінансові ризики підприємства. Види, управління, мінімізація

Невіддільною складовою будь-якої відплатної господарської операції є ризик часткової або повної втрати грошових коштів чи інших активів. Процес оцінки можливих фінансових ризиків і протидію їм називають управлінням ризиками. Проте аби правильно здійснювати таке управління, треба розуміти суть ризиків, знати їх види та можливий вплив на ту чи ту операцію (угоду) суб’єкта господарювання.

Стаття відкрита для передплатників