Позика від засновника на неринкових умовах. Нетрадиційний підхід

Дисконтування викликає чимало дискусій під час вбудовування в український облік, а дисконтування позик від власників нагадує замкнене коло. Від прийняття змін до стандартів П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11 «Зобов’язання» спливло вже немало часу, тому настав час застосовувати їх у роботі. Щоб відпрацювати певний обліковий механізм, слід з’ясувати, як треба вчинити з позиками від засновників. Отже, з’ясуємо це на практичних прикладах.

Стаття відкрита для передплатників