Відповідальність CFO: матеріальна, адміністративна, кримінальна

 1. Як відповідальність залежить від функцій фінансового директора, прописаних у його посадовій інструкції?
 2. Яким є розмір матеріальної відповідальності фінансового директора за завдану шкоду?
 3. Які адміністративні правопорушення фінансових директорів є найпоширенішими?
 4. Яке покарання загрожує за ухилення від сплати податків та зборів та як його уникнути?

В Україні професія фінансового директора (Chief Financial Officer, CFO) вважається відносно новою, через що й досі сфера його компетенції нормативними документами чітко не визначена. Проте це не означає, що CFO як найманий менеджер не може бути притягнутий до відповідальності, передбаченої для певного виду проступків і правопорушень чинним законодавством та трудовим договором (контрактом).

Нова відповідальна професія

Насамперед зауважимо, що чинний Класифікатор професій ДК 003:2010 (підклас КП 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники») містить таку професію, як «Директор фінансовий». Між тим, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не визначає завдань, обов’язків та кваліфікаційних вимог для такої посади. Втім, у штатних розписах багатьох суб’єктів господарської діяльності, особливо у сегменті середнього та великого бізнесу, така посада вже давно існує.

Сьогодні фінансовий директор — це один з вищих керівників компанії, який відповідає за її фінансову політику та забезпечення фінансової стійкості. З огляду на це відповідальність CFO за покладені на нього обов’язки достатньо велика. Зокрема він виконує керівні функції, має справу з великою кількістю ділових і нерідко конфіденційних документів, бере участь в управлінні фінансами компанії. Тому, вступаючи на посаду, фінансовий директор повинен знати і передбачати можливі ризики, а тому має організовувати свою діяльність максимально обачно. Інакше є велика ймовірність нести ту чи ту відповідальність, часто навіть не за власні помилки чи дії, а внаслідок неналежного контролю за фінансовими операціями компанії та роботою підлеглих служб.

Сфера компетенції

Обов’язки фінансового директора залежать від багатьох факторів. Насамперед, це масштаб бізнесу, організаційна структура компанії, бізнес-стратегія та пріоритети її власників, ситуація на ринку та ще низка факторів.

Схема 1

Звісно, це аж ніяк не повний перелік можливих сфер відповідальності фінансового директора, який мають встановлювати власники чи керівники компанії.

Види відповідальності

Проте специфіка роботи і зона відповідальності фінансового директора, зокрема безпосередня участь в управлінні фінансами, сама по собі є серйозним фактором ризику вчинення правопорушень або проступків. Управління фінансами компанії в умовах жорсткої конкуренції, відчутного фіскального навантаження та браку обігових коштів ставить перед CFO складні щоденні завдання. Це в тому числі вчасний розрахунок з контрагентами, бюджетом, пошук можливостей для заощадження та багато інших. Саме в таких ситуаціях виникає ризик вийти за межі права під час ухвалення управлінських рішень.

Як і будь-яка інша посадова особа з певними управлінськими функціями, фінансовий директор може нести кілька видів відповідальності. І тут CFO мало чим відрізняється від решти працівників компанії, маючи відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Але попри зміст його трудового договору або контракту, ступінь відповідальності не може перевищувати ту, що передбачена трудовим та цивільним законодавством. Виняток становлять випадки, які виходять за межі цього законодавства та підпадають під чинність адміністративного або кримінального законодавства. У таких випадках ступінь відповідальності мають визначати компетентні правоохоронні та судові органи.

Як уже зазначалось, у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників не визначено завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги для такої посади. Тому відповідальність фінансового директора за ту чи ту провину значною мірою залежатиме від того, які функції прописані у його посадовій інструкції та/або трудовому договорі (контракті), і від сфери компетенції, встановленої цими документами.

З огляду на це, потенційно CFO може відповідати за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією — в межах, визначених трудовим законодавством;
 • завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених трудовим та цивільним законодавством;
 • правопорушення, вчинені у процесі своєї діяльності — в межах, визначених адміністративним та кримінальним законодавством.

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність може бути застосована до фінансового директора з підстав, зазначених у КЗпП. Нагадаємо, що на сьогодні це догана або звільнення. Проте у трудовому договорі (контракті) можуть бути передбачені інші види дисциплінарного впливу на CFO за неналежне виконання умов такого договору чи обов’язків, визначених посадовою інструкцією.

Матеріальну відповідальність регулює КЗпП, вона полягає в обов’язку працівника відшкодувати спричинені ним збитки. Так само, як і всі працівники компанії, CFO несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди. Але сума стягнення не має бути більшою за середньомісячний заробіток, оскільки трудове законодавство не передбачає підстав для покладання на фінансового директора повної матеріальної відповідальності. Проте розмір матеріальної відповідальності та підстави її застосування можуть бути встановлені також і письмовим трудовим договором (контрактом) із CFO.

Слід зазначити, що в разі коли фінансовий директор був прийнятий на посаду за усним трудовим договором, а його посадові обов’язки з якихось причин документально не закріплені, притягнути його до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності буде доволі складно. І не завжди ця процедура може стати успіхом для власників чи керівника компанії.

У деяких випадках фінансовий директор може бути притягнутий до субсидіарної відповідальності. Це може бути при банкрутстві компанії та наявності непогашених боргів, що стало наслідком ухвалення неправильних рішень, нехтування законодавчими нормами, затягування з визнанням банкрутства компанії тощо. Для цього кредитори повинні довести провину фінансового директора у встановленому порядку та отримати відповідне рішення суду. А це зробити доволі складно. Втім, як свідчить судова статистика, кількість випадків, коли посадовим особам доводиться розплачуватися за борги компанії, з кожним роком збільшується. Зауважимо, що коло осіб, які можуть вимагати в судовому порядку від CFO участі у погашенні боргів компанії, доволі широке: кредитори, контрагенти, власники або керівники компанії, а також податкові та правоохоронні органи.

Щоб у разі банкрутства компанії не розплачуватися за її борги особистими коштами і майном, фінансовому директору варто дотримуватися такого алгоритму роботи:

 1. регулярно контролювати розрахунки з контрагентами та стан роботи з дебіторською заборгованістю;
 2. особисто контролювати прибуткові та видаткові грошові операції;
 3. перевіряти достовірність даних бухгалтерської звітності;
 4. не погоджувати завідомо збиткові угоди;
 5. щорічно здійснювати інвентаризацію пасивів і активів за участю зовнішнього аудитора;
 6. зберігати протоколи ділових зустрічей, в яких відображається позиція учасників та результати переговорів;
 7. вживати всіх можливих заходів щодо запобігання банкрутству компанії.

Адміністративна відповідальність

Ризики притягнення CFO до адміністративної відповідальності зростають, якщо, крім фінансової служби, йому підпорядкована і бухгалтерська. При цьому за наявності посади головного бухгалтера відповідальність фінансового директора не стає меншою, оскільки перший зазвичай перебуває у прямому підпорядкуванні другого. Але головний бухгалтер має особливі повноваження, які роблять його за деякими позиціями незалежним від фінансового директора. Тому, аби не стати заручником помилок головного бухгалтера та його служби, CFO повинен уважно поставитися до розподілу повноважень, а також до закріплення обов’язків у посадових інструкціях обох посадових осіб.

Щодо адміністративної відповідальності, то її регулюють норми КУпАП, а застосовують за вчинення адміністративного правопорушення.

Адміністративні правопорушення обмежуються штрафами, тому багато CFO, щоб зберегти свій час і нерви, надають перевагу їх сплаті, а не відстоюванню своєї правоти у судовому порядку. Втім, значна частина фіндиректорів вважає за краще зробити все можливе, щоб довести відсутність порушення і зберегти професійну репутацію.

Схема 2

Кримінальна відповідальність

До кримінальної відповідальності CFO може бути притягнутий і як безпосередній виконавець злочину, і як співучасник. Виконавці несуть більш серйозну відповідальність, тоді як співучасники можуть відбутися мінімальним або навіть умовним покаранням. Проте порушення кримінальної справи проти фіндиректора може стати фіналом його кар’єри, навіть якщо надалі вона не буде закрита.

До основних видів злочинів, які можуть призвести до кримінальної відповідальності CFO, належить ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, службове підроблення та службова недбалість (таблиця).

Проте кримінальна відповідальність за цією статтею не застосовується, якщо особа до притягнення її до кримінальної відповідальності сплатила відповідні податки та збори до державного бюджету України, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Таблиця

Слід звернути увагу, що при вирішені питання про притягнення особи до відповідальності за ст. 212 та 366 ККУ зважають на форму вини, тобто чи мав місце умисел, чи усвідомлювала особа свої дії та розуміла і бажала настання негативних наслідків. Якщо таке не встановлено, особа притягається до кримінальної відповідальності за ст. 367 ККУ, тобто за службову недбалість.

Крім цього, фінансовий директор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за розкрадання активів компанії як організатор операцій з незаконної мінімізації податків і виведення активів з-під застави та за деякі інші діяння. За певних обставин, зокрема залежно від ступеня завданої державі, юридичним чи фізичним особам шкоди, кримінальна відповідальність для CFO може бути замінена на адміністративну. Останнє слово за судом, але слід пам’ятати, що за тяжкі правопорушення може загрожувати реальний термін ув’язнення.

Врятуй себе сам!

Усі, хто працюють на керівних посадах, особливо пов’язаних із фінансами, розуміють, наскільки важливим є правильне оформлення документів. Те саме стосується і кадрових документів, які містять відомості про повноваження й обов’язки CFO, зокрема трудового договору (контракту), посадових інструкцій, угоди про матеріальну відповідальність, довіреностей, наказів та інших внутрішніх документів компанії. Саме ці документи ретельно будуть вивчати фіскальні та правоохоронні органи, щоб знайти докази вини фінансового директора. Отже, якщо працівники кадрової служби компанії припустяться будь-якої помилки або неточності в таких документах, а CFO не перейматиметься документальним визначенням своїх функціональних обов’язків (компетенцій), це може дорого йому коштувати в майбутньому.

Не останню роль у професії фінансиста відіграє репутаційна складова. Окрім того, що CFO несе відповідальність за фінанси компанії, від його дій залежить і доля всіх її працівників. Тому будь-які негаразди, пов’язані, зокрема, з криміналом, можуть не тільки поставити жирний хрест на його репутації, а й назавжди закрити двері у професію, яка значною мірою ґрунтується на довірі. Щоб зберегти добре ім’я у фінансовому світі, CFO повинен зберігати чистою ділову репутацію, вміти правильно діяти в критичних ситуаціях і чітко розуміти, в якому стані перебувають довірені йому фінанси компанії.