Критерії ризиковості. Як працювати по-кабмінівські

Починаючи з липня 2017 року податківці блокували реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, використовуючи спочатку мінфінівські критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації (див. наказ МФУ від 13.06.2017 р. № 567), а згодом і власні розробки у вигляді так званих критеріїв ризиковості. Останні критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій було затверджено листом ДФСУ від 07.08.2019 р. № 1962/99-99-29-01-01, а показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, — листом ДФСУ від 07.08.2019 р. № 1963/99-99-29-01-01. Але щодо законності критеріїв ризиковості як у платників ПДВ, так і у суддів були сумніви1. І ось нарешті з’явилася постанова КМУ від 11.12.2019 р. № 1165, якою затверджено не лише новий Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Порядок), а ще й:

______________

1  Наприклад, див. рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2019 р. № 826/12108/18 (див.: Довідник економіста. — 2019.—  № 7-8. — С. 104).

Хоча наразі від того, що критерії ризиковості стали кабмінівськими, платникам, як то кажуть, ні холодно, ні жарко. Адже значною мірою все залишилося без змін!

Звісно, виникає запитання: навіщо тоді Кабмін затвердив Порядок? Відповідь слід шукати в окремих судових справах, у яких було зазначено про те, що критерії ризиковості, затверджені листом ДФСУ, не можна вважати законодавством, а також те, що п. 10 попереднього Порядку зупинення реєстрації в ПН/РК в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, підлягає визнанню протиправним та не чинним. Напевне, саме з огляду на це,  і було вирішено затвердити критерії ризиковості на рівні Кабміну. Але без перезатвердження самого Порядку зупинення реєстрації в ПН/РК в ЄРПН зробити це було неможливо.

Новий Порядок та нові критерії ризиковості: що змінилося?

На жаль, нічого гарного платникам ПДВ новий Порядок та додатки до нього не дали. Як і раніше, податківці здійснюватимуть автоматизований моніторинг відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків. І якщо ПН/РК не відповідатимуть ознакам безумовної реєстрації (зверніть увагу: це нове поняття), то такі ПН/РК будуть проходити автоматизований моніторинг: спочатку на предмет ризиковості платника, а потім, може статися, і на предмет ризиковості операції.

Такими, що відповідають ознакам безумовної реєстрації, вважають ПН/РК (крім РК, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та РК, складених на неплатника податку), якщо:

 • ПН не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або вона складена за операцією, звільненою від оподаткування ПДВ;
 • обсяг постачання, зазначений в ПН/РК (крім РК, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації ПН/РК, становить менше 500 тис. грн за умови, що:
  • обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн;
  • сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. грн;
  • керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;
 • одночасно виконано такі три умови:
  • загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, платником податку та його відокремленими підрозділами, становить більше 1 млн грн;
  • значення показника D (так зване податкове навантаження) становить більше 0,05;
  • значення показника P (сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК) є меншим, ніж значення, розраховане за такою формулою:

   P = Pм · 1,4,

   де — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
 • у ПН/РК відображено операцію з товаром за кодом УКТ ЗЕД та/або з послугою за кодом з Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП), які зазначені в таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом2.

______________

2  Цього в попередньому Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН на було. 

У разі коли за результатами перевірки ПН/РК визначено, що вони відповідають одній з наведених ознак безумовної реєстрації, то реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в ЄРПН (п. 4 Порядку). Платника податку, який склав та/або подав для реєстрації ПН/РК, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, передусім перевіряють щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку.

Критерії ризиковості платника

Критерії ризиковості платника від Кабміну залишилися ті самі, що були впроваджені ДФСУ! А найнеприємніше те, що лишився такий критерій, як наявність податкової інформації, Хоча виклали цей критерій дещо інакше:  «у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній / розрахунку коригування» (п.8 Критеріїв ризиковості).

Про яку саме податкову інформацію іде мова, не зрозуміло. Від кого і коли вона стає відомою податківцям? Але зрозуміло одне: ризиковим платника можуть визнати лише за конкретною операцією, при здійсненні якої було складено ту чи ту ПН. Єдине, що додасть до діжки з дьогтем ложку меду, те, що платники ПДВ, яких визнали ризиковими, можуть надати до комісії регіонального рівня пояснення (інформацію) та копії документів і спростувати свою ризиковість.

Документами, необхідними для розгляду виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

 • договори (зокрема зовнішньоекономічні контракти) з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, що ними оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), в тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;
 • інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Отримані від платника ПДВ пояснення (інформацію) та копії документів3 члени регіональної комісії регіонального рівня  повинні розглянути протягом 7 робочих днів. Якщо за цей час вони не встигнуть їх розглянути, ризиковість з платника має бути знята автоматично (п. 6 Порядку).

За результатами розгляду інформації та копій документів комісія ухвалює рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Це рішення платник податку отримує в електронному кабінеті в день його ухвалення4.

______________

3  Інформацію та копії документів платники подають до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку.
4  Форму Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку затверджено додатком 4 до Порядку.

Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та ухвалення відповідного рішення. У разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку тих, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Показники позитивної податкової історії

Згідно з п. 7 Порядку, в разі коли за результатами моніторингу ПН/РК буде встановлено, що відображена в них операція відповідає критеріям ризиковості здійснення операції, крім ПН/РК, складених платником податку, який має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких ПН/РК має бути зупинена. Якщо ж платник ПДВ відповідатиме хоча б одному з показників позитивної податкової історії, то цього вже буде достатньо, аби складені ним ПН/РК були зареєстровані в ЄРПН. Якщо платник ПДВ відповідатиме одразу кільком критеріям позитивної податкової історії, це буде дуже добре! Ймовірність блокування ПН/РК, надісланих таким платником ПДВ для реєстрації в ЄРПН, зводиться нанівець. Звісно, за умови, що цей платник ПДВ не відповідає критеріям ризиковості платника податку.

Оновлені показники, за якими визначатиметься позитивна податкова історія платника ПДВ, дещо відрізняються від наведених у листі ДФСУ від 07.08.2019 р. № 1963/99-99-29-01-01. Зокрема обсяг постачання одному покупцю знижено зі 150 до 50 тис. грн. При цьому обсяг щомісячних поставок не має перевищувати 500 тис. грн. А керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного (податкового) періоду тепер має перевищувати 5 млн грн (раніше було понад 1 млн грн). Сплата ЄСВ на одного працівника має перевищувати ЄСВ з мінімальної зарплати більше ніж у 2 рази (раніше було більше ніж у 1,5 рази), і чисельність повинна бути не менше 5 осіб (цього взагалі не було). Зазнав змін і такий показник, як загальна сума податків, сплачених минулого року: тепер він повинен перевищувати 10 млн грн (раніше — 5 млн грн).

Водночас не вважатимуть показниками позитивної податкової історії такі два показники:

 • обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), зареєстрованих у ЄРПН за останні 6 місяців, становить більше 50 % загального обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку в податкових ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН;
 • товари/послуги, що їх постачає (виготовляє) платник податку, а саме придбання і постачання одного товару чи послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, становлять більше 50 % від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 6 місяців.

Їх у додатку 2 до Порядку немає!

Критерії ризиковості операцій

Ці критерії залишили без змін. Їх як було, так і залишилось шість. Лише трошечки підкоригували перший критерій, пов’язаний із часткою «підозрілих» товарів з переліку, який має бути затверджений наказом ДПСУ. Тепер товарів з переліку в загальній різниці між придбаннями і продажами повинно бути більше 50 % (раніше — понад 75 %). Інші п’ять критеріїв такі самі, що і в листі ДФСУ від 07.08.2019 р. № 1962/99-99-29-01-01.

Квитанція про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації (п. 10 Порядку).  У квитанції мають бути зазначені:

 • номер та дата складання ПН/РК;
 • критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;
 • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання ухвалення контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.

Набрання чинності

Згідно з п. 3 постанови КМУ від 11.12.2019 р. №1165, вона набуває чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем її опублікування. Оскільки постанову офіційно було опубліковано в «Урядовому кур’єрі» від 23.01.2020 р. №13, то всі затверджені нею порядки5 набувають чинності з 01.02.2020 р.

______________

5  Крім Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, цією постановою КМУ затверджено ще й Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, з цієї дати запрацюють і кабмінівські критерії ризиковості. Старий Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, з цієї дати припиняє діяти, а отже, припиняють своє існування і критерії ризиковості, запроваджені ДФСУ в серпні минулого року.